Avoin vuoropuhelu auttaa kehittämään työterveyshuoltoa

Julkaistu 17.10.2018 - 12:00

Työterveyshuollon palveluita paljon käyttävien työkyvyttömyysriski on kohonnut. Niinpä heidän tunnistamisensa ja kuntoutustarpeensa arviointi on tärkeää työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja työurien pidentämiseksi. Kun työterveyshuollon sairaanhoitokäynnillä arvioidaan, liittyykö sairaus työhön tai onko kyseessä työkyvyttömyyden uhkaa, ja nämä merkitään rakenteisesti potilastietojärjestelmään, on mahdollista tunnistaa tilanne ja raportoida siitä jatkotoimenpiteitä varten. Työntekijän työkyvyn tukemisessa keskeinen ja vaikuttava tapa toimia on järjestää työterveysneuvottelu. Työterveysneuvottelut tutkitusti vähentävät sairauspoissaoloja.

Näihin tuloksiin päädyttiin Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hankkeessa.

Vaikuttavan työterveystoiminnan keskeinen tekijä on työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden toimiva yhteistyö. Se edellyttää selkeitä vastuita, yhteistyön johtamista, toiminnan suunnittelua ja arviointia. Yhteistyön vaikuttavuutta on voitava arvioida yhteistyön edelleen kehittämiseksi.

Hankkeessa kehitettiin arjen työkaluja työpaikkojen ja työterveystoimijoiden hyödynnettäväksi. Myöhemmin tänä vuonna julkaistavat työterveysyhteistyön indikaattorit tuovat myös konkreettisen välineen työterveysyhteistyön kehittämiseen.

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hankkeen loppuseminaarissa Helsingissä esiteltiin kehittämistyön ja tutkimuksen tuloksia: tietoa palveluiden suurkuluttajuudesta, työterveysneuvotteluista, työterveysyhteistyön hyvistä käytännöistä ja indikaattoreista, joilla arvioidaan ja kehitetään työterveysyhteistyön vaikuttavuutta.

Yhteistyön ja toimivan vuoropuhelun merkitys työnantajan ja työterveyshuollon välillä nousi vahvasti esiin seminaarissa. Työterveysyhteistyöllä on myös yhteiskunnallista merkitystä, koska yhteistyön avulla voidaan vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja ja tämän myötä pienentää yhteiskunnalle koituvia tuottavuuskustannuksia. Seminaarin tallenne ja materiaalit ovat saatavilla verkossa (ks. https://research.uta.fi/ttavain/hankkeen-loppuseminaarissa-nostettiin-esiin-yhteistyon-tarkeys/).

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -yhteishanke (2015-2018) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima hanke, jota hallinnoi Tampereen yliopisto.
Hankkeella tuettiin yhteiskunnassa asetettua tavoitetta pidentää työuria monen tason erilaisin toimenpitein. Yhdeksi keinoksi nähtiin työkyvyn tuen tehostaminen, mitä voidaan edistää sekä työterveyshuollon sairaanhoidolla että toimivalla työterveysyhteistyöllä.

Kahdesta osahankkeesta toista, Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi, hallinnoi Tampereen yliopisto. Osatoteuttajina olivat Pihlajalinna Työterveys ja Työterveys Wellamo. Toista osahanketta, Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt, koordinoi ja toteutti Työterveyslaitos yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Lisätiedot:
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit: http://www.uta.fi/ttavain
Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt ja indikaattorit: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/vaikuttavuutta-tyoterveysyhteistyolla-vaikuttavan-tyoterveysyhteistyon-indikaattorit-hyvat-kaytannot/

Tampereen yliopisto:
Professori Jukka Uitti,  050 318 7359, jukka.uitti@uta.fi
Projektipäällikkö Tiina Jarvala, 050 318 7787, tiina.jarvala@uta.fi
Hankeasiantuntija Tiia Reho, 050 451 2123, tiia.reho@pihlajalinna.fi / tiia.reho@uta.fi
Työterveyslaitos:
Kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen, 043 824 1072, hanna.hakulinen@ttl.fi
Tutkija Sanna Pesonen, 043 824 4502, sanna.pesonen@ttl.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 17.10.2018