Asiantuntija arvioi sote-hankkeen kaatuvan

Julkaistu 16.5.2018 - 15:30

Juha Teperi epäilee, että perustuslakiongelmat ja kokoomuksen eripura kaatavat uudistuksen

Juha Teperi/ Kuva: Jonne Renvall
Juha Teperi on koonnut kymmenen kohdan listan sote-uudistuksen ongelmista. Hän ei usko hankkeen toteutuvan nykymuodossaan.

Teksti: Heikki Laurinolli
Kuva: Jonne Renvall

Sote-uudistus ei tule toteutumaan nyt ehdotetussa muodossa, sanoo Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Teperi, joka on pätevöitynyt sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkijana ja asiantuntijana.

Teperi analysoi eduskunnan käsittelyssä olevaa sote-lakipakettia Suomalaisen Taideakatemian seminaarissa Tampereella.

Syiksi lakipaketin kaatumiselle Teperi nimeää perustuslakiongelmat ja kokoomuspuolueen sisäisen erimielisyyden.

– Tämä nykyinen esitys ajaa voimakkaasti kiilaa yhden hallituspuolueen eli kokoomuksen sisään. ”Perustuslailliset” tai sittemmin siniset ovat koko ajan olleet statisteja, joilla ei ole sananvaltaa eikä omaa politiikkaansa. Keskustapuolue tunnetusti vahvasti priorisoi maakuntamallin luomista eikä halua luopua kokonaispaketista, Teperi arvioi.

Teperi kuvailee kokoomusta moninaiseksi ja heterogeeniseksi puolueeksi, jonka sosiaalipuoli näkee sote-lakipaketissa samoja riskejä, joista Teperi itsekin on puhunut. Kokoomuksen markkinaliberaali siipi on kuitenkin tyytymätön siihen määrään markkinoitumista, jonka uudistus toisi mukanaan.

– Jos kokoomuksen rivit hajoavat enemmän kuin ne tällä hetkellä julkisuudessa näyttäisivät hajoavan, niin tämä [sote-lakipaketti] saattaa kaatua ihan tästä johtuen, Teperi sanoi.

Vaalien jälkeen
sote voi muuttua

Poliitikot voivat yrittää pelastaa nahkansa sillä, että syy sote-esityksen kaatumiselle löytyy perustuslakiongelmista.

– On huomattavasti pienempi poliittinen vararikko todeta, että taas kerran perustuslakivaliokunta ja sen luupäiset asiantuntijat ovat olleet ymmärtämättä kansan parasta ja estäneet meitä viemästä tätä isoon saliin, äänestää siellä ja ottaa täysi poliittinen hinta tästä.

Juha Teperi pitää mahdollisena myös sitä, että esitys ”runnotaan politisoituvan perustuslakivaliokunnan kautta” ja viedään isoon saliin. Sitä ei tehdä, jos hallitus ei usko esityksen menevän läpi. Teperi epäilee kuitenkin, että sitä ennen saattaa tapahtua jotakin.

– Ajatellaanpa vaikka lähestyviä vaaleja ja nykyisten sinisten kasvavaa painetta hypätä sinne ”perustuslaillisten” puolelle. Mitä se tarkoittaa sote-päätösten kannalta isossa salissa tai miten kokoomuksen hajaannus tästä kehittyy?

Teperi pitää mahdollisena sitäkin, että esitys menee läpi isossa salissa ja hallitus ”runttaa tämän suuremmin tämännäköisenä läpi”. Ensi kevään vaalien jälkeen kaikki voi mennä kuitenkin uusiksi, sillä gallup-kärkeä pitävän Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on kertonut purkavansa ”markkinamallin”, jos puolue on hallituksessa.

– Jos seuraava hallituskoalitio olisi sellainen, että se haluaisi vielä implementoida tätä kokonaisuutta, niin silloin valitsisimme sen kipeimmän tien, jossa riskit realisoituvat. Siinä mielessä sanon, että vaikka sote-uudistus menisi poliittisen järjestelmän läpi, se tulee sisäisten jännitteiden ja vastaantulevien isojen ongelmien kautta muuttumaan ensimmäisten vuosien aikana.

”Sote on suuri ja
riskialtis hanke”

Arvio sote-hankkeen kaatumisesta on viimeinen kohta Juha Teperin kymmenkohtaisessa listassa asioita, jotka ”jokaisen tulisi tietää sotesta”.

Kaikki Teperin listan kohdat eivät ole sote-uudistuksen vastaisia. Teperin mielestä Sipilän hallitusohjelman kirjaukset uudistuksesta ovat suurelta osin perusteltuja. Ongelmana hän pitää sitä, että kirjauksista on sittemmin paljolti luovuttu.

Teperi sanoo sote-uudistusta ennennäkemättömän suureksi ja riskialttiiksi hankkeeksi. Se vetää vertoja 1970-luvun kansanterveyslain uudistukselle ja on suurempi kuin Ruotsin sote-maakäräjäuudistus.

Yksi sote-uudistuksen ongelmakohdista on valinnanvapauslaki, jonka ytimessä on markkinoiden rajojen määrittely. Perustuslakiongelmat ovat suuret, sillä perustuslain asettamat rajat on huomioitu Teperin mielestä vain pinnallisesti.

Sote-uudistus siirtää Teperin arvion mukaan voimavaroja palveluista hallintoon. Poliitikot eivät hänen mukaansa halua tästä asiasta edes keskustella. Hän pitää syynä sitä, että valtaosa poliitikoista ei ole tätä asiaa ymmärtänyt.

Julkiset palvelut vähenevät,
yt-rumba näköpiirissä

Maakunnille osoitettua tehtävää Juha Teperi pitää ylivoimaisena. Uudistus synnyttää tuplahallinnon, jossa kunnat ja maakunnat joutuvat kilpailemaan osaajista. Julkiset palvelut vähenevät.

– Ei löydy vertailukohtaa sille yt-rumballe, joka odottaa lähihorisontissa, Teperi sanoo.

Sosiaalipalvelut heikkenevät Teperin mukaan, jos sote-uudistus toteutuu. Paine asiakasmaksujen nostoa kohtaan kasvaa, kun kokonaiskulut nousevat. Teperi arvioi, että ongelma ratkaistaan kompromissilla, jossa sosiaalipalveluja leikataan samanaikaisesti, kun maksuja nostetaan ja kolmen miljardin säästötavoitteesta luovutaan.

Teperi sanoo, että muutos peruspalveluista erityispalveluiden painottumiseen lisää kustannuksia ja uhkaa järjestelmän kestävyyttä. Hän pitää mahdollisena, että asiakasjonot siirtyvät perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Sen seurauksena syntyy rinnakkaisia erikoissairaanhoidon järjestelmiä.

– Olemme lähellä sitä, että syntyy kahden kerroksen sairaaloita, Teperi sanoo.

Sosioekonominen ja alueellinen yhdenvertaisuus jäävät Teperin mukaan nähtäväksi. Haavoittuvien ryhmien kuten apua tarvitsevien vanhusten asema heikkenee.