Ammattikasvatuksen professori Raija Hämäläinen: Heikot tietotekniset ongelmanratkaisutaidot kilpailukyvyn uhkana

Julkaistu 15.3.2016 - 10:14

- Suomalaisaikuisten osaamisen taso tietoteknisessä ongelmanratkaisussa on yleisesti ottaen Euroopan kärkipäätä, kertoo ammattikasvatuksen professori Raija HämäläinenTampereen yliopistosta.

- Kansainvälisenä yhteistyönä toteutettu tutkimus toi kuitenkin esiin myös erittäin huolestuttavaa tietoa osaamisen epätasaisesta jakautumisesta: Suomessa yli puolella ammatillisen koulutuksen suorittaneista aikuisista on heikot ongelmanratkaisutaidot.

- Tämä saattaa osoittautua haitalliseksi suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehitykselle.

Tulokset perustuvat kansainvälisen PIAAC-tutkimuksen aineiston analyyseihin, joissa oli mukana 11 Euroopan maata ja 50 369 aikuista, joista 4 503 suomalaisia. PIAAC-tutkimuksen kohteena ovat 16 - 65-vuotiaat aikuiset. 

Hämäläisen tutkimusalaa on ammattikasvatus, erityisesti teknologian oppimis- ja opetuskäyttö. Hän on ammattikasvatuksen tarpeisiin pohjautuvan tutkimusperustaisen pelisuunnittelun uranuurtajia Suomessa. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissaan Hämäläinen kollegoineen on keskittynyt teknologisiin ongelmanratkaisutaitoihin ja niiden kehittymiseen.

- Tulevaisuudessa esimerkiksi teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän korkean teknologian osaamiseen, joka edellyttää ongelmanratkaisutaitoja teknologisissa ympäristöissä. Lisäksi työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän tietoteknistä osaamista, Hämäläinen huomauttaa. 

- Nyt olisi erityisen keskeistä suunnata voimavaroja uusien ratkaisujen löytämiseen, joiden avulla koko aikuisväestön osaaminen saadaan tulevaisuuden työelämän edellyttämälle tasolle. Uusien ratkaisujen löytäminen edellyttää kuitenkin resurssien suuntaamista tutkimusperustaiseen opetus- ja kehittämistyöhön. 

Kasvatustieteiden tohtori, dosentti Raija Hämäläinen aloitti työnsä kasvatustieteen professorina (alana ammattikasvatus) Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä maaliskuun alussa.

Hämäläinen on suorittanut akateemiset opintonsa Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa. Ennen professuuriaan Tampereen yliopistossa hän työskenteli yliopistotutkijana ja kouluttajana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Lisäksi hän on toiminut luokanopettajana.

Lisätietoja:
Professori Raija Hämäläinen, 050 318 7794, raija.hamalainen@uta.fi

Tekstissä mainitut tulokset on julkaistu tiedeartikkelissa Hämäläinen, R., De Wever, B., Malin, A. & Cincinnato, S. (2015). Education and working life: VET adults’ problem-solving skills in technology-rich environments. Computers & Education, 88, 38-47. doi:10.1016/j.compedu.2015.04.013