Akatemia valitsi strategiahankkeet

Julkaistu 12.9.2017 - 11:57

Viisi Tampereen yliopiston tutkijaa partnereina tutkimuskonsortioissa

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi hankkeet uusiin tutkimusohjelmiin.

Tampereen yliopisto ei ole konsortion johtajana tällä kierroksella rahoitetuissa hankkeissa, mutta viisi Tampereen yliopiston tutkijaa on mukana partnereina valituissa konsortioissa. He ovat Kaisa Herne, Päivi Honkatukia, Turo-Kimmo Lehtonen, Kaarina Nikunen ja Jukka Viljanen. Lisäksi Tampereen yliopisto osallistuu yhden konsortion toimintaan.

Viestinnän ja median tutkimuksen professori Kaarina Nikunen on mukana Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus -ohjelman konsortiossa nimeltä Kansalaisuuden kuilut ja kuplat, jota johtaa Helsingin yliopiston Anu Kantola.

Valtio-opin professori Kaisa Herne on mukana Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa -konsortiossa, jota johtaa Turun yliopiston Maija Setälä.

Sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen on mukana Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä -ohjelman konsortiossa Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin, jota johtaa Helsingin yliopiston Janne Ilmari Hukkinen.

Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia ja julkisoikeuden yliopistonlehtori Jukka Viljanen osallistuvat Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -konsortioon, jota johtaa Helsingin yliopiston Reetta Toivanen.

Tampereen yliopisto osallistuu lisäksi Kestävän kasvun avaimet -ohjelman konsortioon Kasvava mieli: Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi.

Lisäys 13.9.2017: Viimeksi mainitussa ohjelmassa on mukana mm. tutkijatohtori Jaakko Stenros ja muita professori Frans Mäyrän pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön tutkijoita.

 

Suomen Akatemian tiedote: Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi hankkeet uusiin tutkimusohjelmiin