Veteen kirjoitettu -kirjan julkistamistilaisuus

Alkaa
Alkaa kello
15.00
Päättyy
Päättyy kello
17.00
Paikka

Pinni B:n sali 1029-30 (Olohuone)

Järjestäjä(t)

COMS

Veteen kirjoitettu -kirjan ovat toimittaneet Markku Lehtimäki, Hanna Meretoja ja Arja Rosenholm. He esittelevät kirjan yhdessä kirjoittajien kanssa.

Veteen kirjoitettu. Veden merkitykset kirjallisuudessa (SKS, 2018) osallistuu ajankohtaiseen ja elintärkeään keskusteluun veden kulttuurisista, esteettisistä, sosiaalisista ja historiallisista merkityksistä.

Kirja kysyy, millaisia esityksiä ja merkityksiä kirjallisuus tuottaa vedestä kulttuurisena käsitteenä. Miten suhtautua veteen voimana, joka pakenee inhimillistä hallintaa?

Vesi ymmärretään kirjan artikkeleissa sekä maantieteellisenä ja fysikaalisena elementtinä että kulttuuristen prosessien tuottamana osana ympäristöämme. Mukana on sekä moderneja klassikkoja että nykykirjallisuuden edustajia suomen-, ruotsin-, saksan-, englannin- ja venäjänkieliseltä kulttuurialueelta.

Kirja muistuttaa siitä, että vesi on yksi maailman vanhimmista kulttuurisista symboleista, ajan ja elämän virran kielikuva, joka ylittää kieliä ja kansallisia kulttuureja ja on osallisena kulteissa, rituaaleissa, uskonnoissa, taiteissa ja tieteissä.

Kirjaa kommentoi dosentti Juha Ridanpää (Oulun yliopisto, kulttuurimaantiede).

Tervetuloa!

 

Lisätietoja

Professori Arja Rosenholm, 050 318 1245