Tulevaisuuden kertominen, kuvitteleminen ja ennakointi tieteessä ja taiteessa -symposium

Alkaa
Alkaa kello
10.15
Päättyy
Päättyy kello
16.15
Paikka

Pinni B4113, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä. (SA), Synkistyvät tulevaisuudenkuvat. Dystooppinen fiktio Suomalaisessa nykykirjallisuudessa ja kulttuurissa. (Tampereen yliopisto, Koneen säätiö), Ympäristöriskit, dystopiat ja myytit nykykirjallisuudessa (Toni Lahtinen, SA)

Tulevaisuuden kuvittelua ja tulevaisuudesta kertomista tapahtuu kaikilla yhteiskunnallisen keskustelun alueilla: politiikassa, yhteiskuntasuunnittelussa, mediassa, tieteessä ja kirjallisuudessa sekä taiteessa. Tulevaisuuden kertomista ja kuvittelua on yhtä lailla dystopiaromaanin kuvaama kauhistuttava tulevaisuus, yhteiskuntafilosofin näkemys ihanteellisesta yhteiskuntamuodosta tai journalistin hahmotelma ihmisten selviytymisestä ilmastokatastrofin jälkeen. 

Kertomus onkin tulevaisuutta hahmottava, jäsentävä ja ennakoiva muoto, jota hyödynnetään paitsi taiteessa myös erilaisissa arkisissa kommunikaatiotilanteissa. Kertomalla ja kuvittelemalla tulevaisuutta voidaan arvioida ymmärrettävällä tavalla nykyisten kehityskulkujen seurauksia tai tarjota vaihtoehtoja ja perusteluja toiminnan muuttamiseksi. Kertomukset ja fiktio ylipäätään myös mahdollistavat tulevaisuuden kokemuksellisen haltuunoton tavalla, johon tieteelliset faktat eivät välttämättä pysty. Fiktio ja kertomukset voivat osoittaa meille, miltä tulevaisuudessa eläminen tuntuu. 

Symposiumissa pureudutaan monitieteisesti hahmottamaan tulevaisuuden kertomisen ja kuvittelun mahdollisuuksia. Tilaisuus on kaikille avoin. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan! 

Ohjelma 

Pinni B4113, Kanslerinrinne 1 

10.15-10.30 Aloitus 
10.30-11.00 Juha Raipola: Sopivan kokoinen kertomus: Ilmastonmuutos ja mittakaavakritiikki 
11.00-11.30 Olli-Pekka Moisio: Utooppinen pedagogiikka 
11.30-12.15 Paavo Järvensivu, Tero Toivanen ja Ville Lähde: Tehtävänä tulevaisuus: Monitieteinen ympäristötutkimus, journalismi ja draama 

12.15 - 13.00 LOUNAS 

13.00-13.30 Teppo Eskelinen: Parempien tulevaisuuksien kuvittelu yksin ja yhdessä 
13.30-14.00 Aleksi Lohtaja: Utopiat ja niukkuus: Miksi utopioista kerrotaan asketismin kautta? 
14.00-14.30 Jarno Hietalahti: Naurettavat utopiat. Humoristinen suhtautuminen toisinolemisen mahdollisuuteen 

14.30-15.00 KAHVI 

15.00-15.30 Keijo Lakkala: Utopia ja nykyisyyden suhteellisuus 
15.30-16.15 Maria Laakso, Hanna Samola ja Toni Lahtinen: Nuortenkirjallisuuden dystopiat 2010-luvulla 

Ohjeet opintopassisuoritusta varten
Opiskelijat voivat saada tapahtumaan osallistumisesta 2 op suorituksen kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opintopassiin kuuntelemalla valitsemiaan luentoja tai esitelmiä ja laatimalla luentopäiväkirjan, jossa käsittelee oppimaansa. 8-10-sivuisen luentopäiväkirjan tulee käsitellä vähintään kuutta esitelmää. Luentopäiväkirjat palautetaan 15.6. mennessä Juha Raipolalle (juha.raipola@uta.fi).

 

Lisätietoja

maria.s.laakso@uta.fi