Trombosytopenia, koagulaatio ja taudin vaikeusaste Puumala hantavirusinfektiossa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Arvo Ylpön katu 34

Sirpa Koskela

LL Sirpa Koskelan väitöstilaisuus

Thrombocytopenia, Coagulation and Disease Severity in Puumala Hantavirus Infection (Trombosytopenia, koagulaatio ja taudin vaikeusaste Puumala hantavirusinfektiossa)

Väitöskirja kuuluu sisätautiopin alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Taru Kuittinen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii emeritus professori Jukka Mustonen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Trombosytopenia, hyytymisjärjestelmä ja taudin vaikeusaste myyräkuumeessa

Munuaisoireista verenvuotokuumetta, myyräkuumetta, aiheuttaa Euroopassa Puumala-hantavirus. Verihiutaletaso on alentunut 90 %:lla sairaalapotilaista. Lievät vuodot ovat tavallisia, mutta kuolemaan johtaneita eri elinten verenvuotojakin esiintyy. Patogeneesissä on keskeistä kapillaarien lisääntynyt läpäisevyys, hyytymisjärjestelmän aktivaatio ja endoteelisolujen toimintahäiriö johtaen plasman kudosvuotoon.

Väitöstutkimuksessa todettiin, että perna suureni kaikilla 20 potilaalla MRI:llä arvioituna akuutin infektion aikana. Tutkimuksen mukaan verihiutaleiden niukkuus ei korreloinut pernan kasvuun tai akuuttiin munuaisvaurioon. Löydös ei siten viittaa hypersplenismin aiheuttamaan verihiutaleiden varastoitumiseen.

Tutkittiin myös myyräkuumeeseen liitettyjen ennusteellisten markkereidedn, kuten pentraksiini-3;n, soluvapaan DNA:n, komplementin komponenttien SC5b-9 ja C3:n sekä interleukiini-6:n yhteyksiä verihiutaleiden ligandeihin ja hyytymisjärjestelmän ja fibrinolyysin aktivaatiota kuvaaviin muuttujiin. Löydös kuvaa tulehdusvälittäjäaineen, interleukiini-6:n, veren hyytymisjärjestelmän ja endoteelin välisiä lukuisia interaktioita myyräkuumeen aikana.

Trombiinin muodostumista in vitro selvitettiin Calibrated automated thrombography (CAT)-menetelmällä.
Tutkimuslöydös viittaa plasman heikentyneeseen kykyyn muodostaa trombiinia akuutin infektion aikana. Samanaikaisesti vilkastuneen fibrinolyysin ja verihiutaleiden niukkuuden kanssa vuotoalttius voi lisääntyä.

Väitöstyössä tutkittiin 172 potilaalla endoteelin toimintaan vaikuttavien typpioksidisyntetaasien perinnöllisten polymorfioiden yhteyttä taudin vaikeusasteeseen. Endoteelisolujen typpioksidia muodostavan polymorfian todettiin olevan yhteydessä akuuttiin munuaisvaurioon, kohonneeseen valkosolumäärään, kapillaarien läpäisevyyttä kuvaavaan hemokonsentraatioon ja pitempään sairaalahoidon kestoon.  

                                          ******

Koskelan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2400, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1909, Tampere University Press 2018.