Transatlanttinen turvallisuus Yhdysvaltain kongressissa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1097, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

YTM Teemu Mäkisen väitöstilaisuus

Debating Transatlantic Security in the United States Congress : A study of senate armed services and foreign relations committees in the 111th and 112th congress (2009-2012) (Transatlanttinen turvallisuus Yhdysvaltain kongressissa)

Väitöskirja kuuluu valtio-opin alaan.

Vastaväittäjänä on professori Wolfgang Wagner (Amsterdamin yliopisto, Alankomaat). Kustoksena toimii professori Tapio Raunio.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Transatlanttinen turvallisuus Yhdysvaltain kongressissa

Väitöskirja tutkii transatlanttisista suhteista käytyjä debatteja Yhdysvaltain kongressissa presidentti Obaman ensimmäisen virkakauden aikana, 2009-2012. Tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen kuva Yhdysvaltain ulkopoliittisesta keskustelusta Euroopan kannalta merkittävissä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, painottaen kahta ulkopoliittisesti merkittävää valiokuntaa; senaatin ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntaa. Politiikkakysymyksistä esille nousivat NATO:n suorituskyky Afganistanissa ja Libyassa, Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmä Euroopassa, Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo Euroopassa, ydinasesopimus (START) USA:n ja Venäjän välillä, sekä bilateraaliset suhteet Venäjän kanssa. Analyysissä painottuivat erityisesti erilaiset ideologiset näkemykset Yhdysvaltain ulkopolitiikassa.

Tulosten perusteella refleksiivinen puoluepoliittinen polarisaatio ei sinällään määritellyt keskustelua, sillä ainoastaan keskustelu Yhdysvaltain Eurooppaan sijoitetusta ohjuspuolustusjärjestelmästä jakoi valiokunnat puhtaasti puoluelinjojen mukaisesti. Ideologia ja politiikkakysymyksen yksityiskohdat määrittivät kongressin vastauksen, ei puoluepoliittinen polarisaatio. Obaman hallinon linjaa arvostellessa Obaman pehmeänä esitetty suhde Venäjään oli määrittävä tekijä. Tästä huomionarvoista tekee se, että se Republikaanisen puolueen siipi joka kiivaimmin arvosteli Obaman Venäjä-politiikkaa liian pehmeäksi, asettui monilta osin vahvimmin tukemaan Donald Trumpia tämän Venäjä-kannoista huolimatta.  

                                          ******

Mäkisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2352, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1858, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja