Tohtoreiden monet mahdollisuudet työllistyä

Alkaa
Alkaa kello
10.00
Päättyy
Päättyy kello
15.00
Paikka

Tampereen yliopisto, Pinni B1096 (Kanslerinrinne 1)

Järjestäjä(t)

TOHTOS - Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen -hanke

TOHTOS - Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen -hankkeen seminaari

Kohderyhmä:  Tohtoriopiskelijat, koulutuksen toimijat ja kehittäjät kaikissa yliopistoissa sekä työnantajat

Tilaisuus myös streamataan online (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

Ilmoittautuminen 1.6.2018 mennessä e-lomakkeella

Tohtorikoulutus on aiemmin tarkoittanut pääsääntöisesti työllistymistä vaativiin akateemisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Nykypäivänä tohtorit työllistyvät korkeaa osaamista ja asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin myös akateemisten yhteisöjen ulkopuolelle.

Tohtorikoulutus muuntuu ja tarjoaa uudenlaista osaamista myös työelämätaitojen ja työelämälähtöisyyden varalle vastaten työelämän muuttuviin vaatimuksiin. Tämän TOHTOS-hankkeen järjestämän loppuseminaarin kulmakivenä on nostaa esille uusia tapoja ja mahdollisuuksia työllistymiselle sekä osaamisen ja ammattitaidon hyödyntämiselle.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

TOHTOS-hanke

Ohjelma

10:15 - 10:30    Onko tohtorikoulutus muuttunut työelämälähtöisemmäksi?
Projektipäällikkö Jukka Sysilampi, Tampereen yliopisto

10:30 - 11:15    Sulapacin tarina – tohtorikoulutus innovaation lähteenä
Toimitusjohtaja Suvi Haimi, Sulapac Oy

11:15 - 12:00    Muutosjohtajan työ –tiedettä vai taidetta?
Muutosjohtaja Harri Jokiranta, Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus

12:00 – 13:00    Lounas (omakustanteinen)

13:00 - 13:45    Yliopistosta työelämään ja takaisin: mitä molemmat osapuolet voivat hyötyä?
Dekaani Pauli Kuosmanen, Tampereen teknillinen yliopisto

13:45 - 14:30    TOHTOS-hankkeen tulokset
    Toimintamallin esittely
    Verkkokurssien esittely
    Digitaalinen väylä

14:30 - 15:00    Yhteenveto

Seminaarin mainos (Pdf)

 

Lisätietoja