Tieteellisen artikkelin tehokas kirjoittaminen (in Finnish)

Alkaa
Alkaa kello
12.15
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Pinni B:n auditorio 1096

Järjestäjä(t)

TaY tutkijakoulu

Luennon aikana käydään läpi seuraavia teemoja:
 
   - Käytännön vinkkejä tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen
   - Hyväksyntätodennäköisyyden lisääminen
   - Artikkelin logiikka
   - Artikkelin aloitus ja lopetus
   - Päätoimittajan näkökulma
   - Ryhmädynamiikan hyödyntäminen kirjoittamisessa
   - Kysymyksiä ja vastauksia
 
Luennoitsija TkT Pekka Belt.
 

 

 

Lisätietoja

Koordinaattori Olli Nuutinen, 050 421 1096