Politiikkadialogi: Julkinen ja tekevä tiede

Alkaa
Alkaa kello
9.00
Päättyy
Päättyy kello
12.30
Paikka

 Ympäristöministeriön Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki 

Järjestäjä(t)

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS, Ympäristötiedon foorumi, Julkea! -hanke

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on aina halunnut olla vahvasti mukana tuottamassa merkityksellistä tietoa ympäristöongelmien tunnistamisen ja ratkaisujen tueksi. Hyvä päätöksenteko puolestaan vaatii ympäristökysymysten kokonaisvaltaista ymmärtämistä.

Tänä päivänä tutkimukselta vaaditaan yhä enemmän vaikuttavaa osallistumista ja osallisuutta. Mistä nämä vaateet kumpuavat? Miten ne muuttavat tutkimuksen tekoa ja saavutettavia tuloksia? Miten tutkimus korjaa tutkimusmenetelmiään? Mitä uutta niistä syntyy, jää varjoon tai tulee hyödynnetyksi? Miten säilyttää tutkimuksen teon yllätyksellisyys? Miten parantaa tutkijoiden ja päätöksentekijöiden vuoropuhelua?

Ohjelma
Ilmoittautuminen

Julkea!-hankkeesta

Lisätietoja

Yliopistotutkija, Julkea!-hankkeen johtaja Kirsi Pauliina Kallio, 040 190 4025
Ympäristötiedon foorumin koordinaattori Outi Silfverberg, 050 341 3265