Politiikan kertomukset ja metaforat -seminaari

Alkaa
Alkaa kello
10.15
Päättyy
Päättyy kello
15.15
Paikka

Pinni A:n Paavo Koli -sali

Järjestäjä(t)

Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies

Ohjelma:

 

10.15 – 11.45 Pääesitelmä
Timo Pankakoski:
Poliittiset metaforat: mitä ne ovat, miten niitä käytetään ja miten niitä tulisi tutkia?

Lounastauko 11.45 – 12.30

12.30 – 12.50
Maria Mäkelä:
Poliitikot somessa: kertomusvaarallisia näkökulmia joukkoistamalla kerättyyn aineistoon

12.50 – 13.00
Matti Hyvärinen:
Metaforat, kertomus ja Big Data: Demokratian äänet -projekti

13.00 - 13.15
Mari Hatavara & Kari Teräs: Vennamo toisten kertomuksissa

13.15 - 13.30
Kysymyksiä

Kahvitauko 13.30 – 13.45

13.45 – 14.15
Mikko Poutanen:
Alkoholin kehykset suomalaisessa julkisessa keskustelussa

14.15 – 14.45
Matias Nurminen:
Punainen pilleri, eli kuinka maailma selitettiin: intertekstuaalinen metafora manosfäärin ideologisena oikeutuksena
 
14.45 – 15.15
Loppukeskustelu
 

Seminaarin pääpuhuja VTT Timo Pankakoski Helsingin yliopistosta kertoo puheestaan:

Tarkastelen poliittisten metaforien luonnetta ja niiden hedelmällisen tutkimisen tapoja niin ”varsinaisessa” politiikassa kuin poliittisessa ajattelussakin sekä analysoin esimerkkitapauksia molemmilta aloilta. Poliittisten metaforien erityisyys kytkeytyy nähdäkseni niiden käyttöihin ja funktioihin, ei asiasisältöihin tai institutionaalisiin kriteereihin. Politiikassa metaforilla esimerkiksi nostetaan asiakysymyksiä agendalle tai neutralisoidaan niitä, säädellään poliittiseen yhteisöön kuulumista sekä ohjataan tulevaisuuden kehitystä tai menneisyyden tulkintaa luomalla ajallisia rakenteita ja kiteytyneitä kertomuksia. Poliittisia metaforia käytetään myös metapoliittisemmin määrittämään politiikan luonnetta ja häivyttämään näkyvistä valintojen poliittisuutta. Toistaiseksi metaforatutkimus ei ole riittävästi huomioinut poliittisten metaforien erityisyyttä eikä poliittisen ajattelun historian eksegeettisiä erityistarpeita. Hahmottelen syitä tähän ja esitän alustavia kriteerejä nämä seikat paremmin huomioivalle lähestymistavalle.
 
Pankakoski toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Eurooppa-tutkimuksen verkostossa Helsingin yliopistossa. Hänen tämänhetkinen projektinsa käsittelee poliittisen konfliktin käsitettä ja sen metaforisia ulottuvuuksia modernissa saksalaisessa politiikan teoriassa. Aiemmin Pankakoski on työskennellyt mm. tutkijatohtorina Turku Institute for Advanced Studiesissa, Eurooppa-tutkimuksen vt. yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Queen Mary -yliopistossa Lontoossa. Hänen tutkimuksensa kohdistuu pääasiassa politiikan teoriaan, (etenkin saksalaisen) poliittisen ajattelun historiaan, radikaaliin konservatiiviseen ajatteluun, intellektuaalihistorian ja käsitehistorian metodologiaan, politiikan ja kaunokirjallisuuden yhtymäkohtiin sekä metaforateoriaan ja poliittisiin metaforiin.  

 

 

Lisätietoja

Koordinaattori Matias Nurminen