Perifeerisen pulssiaallon uusia käyttöindikaatioita

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Finn-Medi 5, auditorio, Biokatu 12

Jarkko Harju

LL Jarkko Harjun väitöstilaisuus

New indications for peripheral pulse wave (Perifeerisen pulssiaallon uusia käyttöindikaatioita)

Väitöskirja kuuluu anestesiologian ja tehohoidon alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Anne Vakkuri (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Arvi Yli-Hankala.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Miten perifeeristä pulssiaaltoa voitaisiin hyödyntää paremmin potilaan seurannassa?

Ranne tai sormi elintoimintojen mittauspaikkana on houkutteleva moderni vaihtoehto. Mobiili ja akkutekniikan kehittyminen on mahdollistanut pienten kannettavien laitteiden kehittymisen, mutta luotettavaa tietoa niiden toiminnasta, virhelähteistä ja soveltuvuudesta potilasseurantaan on edelleen erittäin vähän. Sormesta mitattavaa pulssiaaltoa voidaan käyttää myös leikkauksen aikaisen kipuärsykkeen voimakkuuden arviointiin ja sen myötä kipulääkityksen annostelun ohjaamiseen nukutetuilla potilailla. Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Jarkko Harjun väitöskirjatutkimus käsittelee uusia käyttötapoja hyödyntää kehon ulkonevista osista mitattavaa pulssiaaltoa. Väitöskirja koostuu neljästä eri osatyöstä sekä yhteenveto-osasta, jossa käsitellään erilaisten periferiasta mittaavien laitteiden toimintaa ja luotettavuutta.

Potilaan etä-seurantaan kykenevä jatkuvatoiminen, helppokäyttöinen, edullinen, kevyt ja kannettava laite voisi olla erittäin hyödyllinen monilla valvontaosastoilla tai ylipäätään sairaalassa olevan potilaan tilan seurannassa. Tutkimuksessa selvitettiin kehitteillä olevan rannekkeen toimintaa leikkauspotilailla. Laite kykenee mittaamaan kudoshapetuksen, sykkeen, hengitystaajuuden sekä verenpaineen lähes jatkuvalla mittauksella. Vaikka laite oli toiminut terveillä koehenkilöillä, osoittautui sen suorituskyky kuitenkin edelleen riittämättömäksi luotettavaan potilasmittaukseen.

Laajassa kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa (494 potilasta) selvitettiin unensyvyyden ja kipuärsykkeen mittaamisen hyötyä. Käyttämällä mittareita nukutuksen aikaisen kipu- ja nukutuslääkeannostelun ohjaamisessa saatiin potilaan heräämistä ja toipumista nopeutettua ilman, että leikkauksen aikaiset olosuhteet tai potilaan vointi olisivat huonontuneet.

Pienille lapsille liiallisesta leikkauksen aikaisesta kipulääkkeen annostelusta koituu merkittävää haittaa. Liiallinen annostelu voi johtaa hengityskatkoksiin vielä usean tunnin ajan leikkauksesta. Näille kaikkein pienimmille soveltuvaa mittaria ei ole vielä saatavilla. Tutkimuksessa alle kaksivuotiailla lapsilla kipuindeksi SPI:n (Surgical Pleth Index) havaittiin toimivan myös pienillä lapsilla, mutta mittari vaatisi erillisen asteikon ollakseen käyttökelpoinen.

Väitöskirja kokoaa yhteen perifeerisen mittauksen haasteita ja luotettavuutta potilailla.  

                                          ******

Harjun väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2408, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1918, Tampere University Press 2018.