Parempaa elämää etsimässä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni A-rakennus, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1

Ludovick Jacob Myumbo

MSc Ludovick Jacob Myumbon väitöstilaisuus

In search of a better life : Lived experiences of young women who trade sex for livelihoods in urban Tanzania (Parempaa elämää etsimässä: seksityötä Tansanian kaupunkiympäristössä elannokseen tekevien nuorten naisten eletyt kokemukset)

Väitöskirja kuuluu sosiaalityön alaan.

Vastaväittäjänä on professori Vishanthie Sewpaul (University of KwaZulu-Natal, Etelä-Afrikka). Kustoksena toimii professori Irene Roivanen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
 

Parempaa elämää etsimässä: seksityötä Tansanian kaupunkiympäristössä elannokseen tekevien nuorten naisten eletyt kokemukset

Tämä tutkimus käsittelee maalta muuttaneiden ja seksityötä elannokseen tekevien nuorten naisten elettyjä kokemuksia kaupunkiympäristössä Tansaniassa. Näkökulma on tärkeä, koska ei ole juurikaan olemassa laadullista tutkimusta, jossa maalta muuttaneet ja seksityötä elannokseen tekevät nuoret naiset kertoisivat tilanteistaan omista näkökulmistaan.

Tutkimus on laadullinen. Aineisto kerättiin osallistavalla narratiivisella menetelmällä, joka tarjosi kuuden maalta muuttaneen ja seksityötä elannokseen tekevän nuoren naisen ryhmälle Mwanzan kaupungissa tilan kertoa tarinoita kokemuksistaan. Tutkimuksen lähestymistapa auttoi heitä puhumaan asioista, joista heillä ei olisi ollut koskaan mahdollista puhua, reflektoimaan kysymyksiä, jotka olisivat kuuluneet tabujen alueeseen ja puhumaan aiheista, joista he eivät olisi halunneet puhua tai kyenneet puhumaan suoraan ilman osallistavaa narratiivista tutkimusmenetelmää.

Tutkimus osoitti, että maalta muuttaneilla ja seksityötä kaupunkiympäristössä elannokseen tekevillä nuorilla naisilla on musertavat taustat, joihin sisältyy kaikenkattavia hyväksikäytön, laiminlyönnin, huolenpidon puuttumisen, väkivaltaisten ja riistävien suhteiden kokemuksia, mutta myös puuttuvia mahdollisuuksia hyvinvointiin. Muuttaessaan kaupunkiin maalta tulleet nuoret naiset toivovat löytävänsä kunnollista työtä ansaitakseen tuloja. Mutta koska heillä ei ole pätevyyttä, he päätyvät työhön epäviralliselle sektorille, jossa maksetaan pienempää palkkaa ja jossa he altistuvat monenlaiselle hyväksikäytölle mukaan lukien seksityö. Seksityöläisinä maalta muuttaneet nuoret naiset muodostavat kaltaistensa kanssa ryhmiä, joissa he voivat kokea tunteita, tukea, solidaarisuutta ja identiteetin ja siksi nähdä itsensä työtätekevinä naisina, joilla on näkymä paremmasta tulevaisuudesta.

Tutkimus antaa oivalluksen siitä, että patriarkaatti Tansanian maaseutualueilla tuottaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa siinä määrin, että nuorilta naisilta puuttuvat mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen ja parempaan elämään. Siksi sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännössä on tärkeätä työskennellä tehokkaasti tavoilla, jotka voisivat vähentää sukupuolten välistä epätasa-arvoa Tansaniassa. Toiseksi, tämän tutkimuksen lähestymistapa on suhteellisen uusi laadullisessa tutkimuksessa – uusi tapa ajatella ja tutkia elettyjä kokemuksia. Tässä suhteessa tutkimus tuo uutta laadullisen tutkimuksen metodologisiin lähestymistapoihin, erityisesti sensitiivisten aiheiden menestykselliseen tutkimiseen.

                                           ******

Myumbon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2378, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1884, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi