Lisäravinteet, suun terveys ja raskauskomplikaatiot Malawissa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, keltainen sali F025, Arvo Ylpön katu 34

Ulla Harjunmaa

HLL, TtM Ulla Harjunmaan väitöstilaisuus

Nutrition Supplements, Oral Health and Adverse Pregnancy Outcomes in Malawi  (Lisäravinteet, suun terveys ja raskauskomplikaatiot Malawissa)

Väitöskirja kuuluu kansainvälisen lääketieteen alaan.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Matthew Chico (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Per Ashorn.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Äidin reikiintyneistä hampaista lähtöisin oleva tulehdus on yhteydessä lyhentyneeseen raskauden kestoon sekä lapsen pieneen syntymäkokoon

Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa todettiin äidin reikiintyneistä hampaista lähtevän ja hampaan juurten ympärillä leukaluussa esiintyvän periapikaali-tulehduksen olevan yhteydessä lyhentyneeseen raskauden kestoon sekä lapsen pieneen syntymäpituuteen, painoon ja pään ympärykseen. Yhteys välittyi ainakin osittain elimistön yleisen puolustusvasteen kautta: hammastulehdus nostaa puolustusvastetta, joka taas vaikuttaa haitallisesti sekä raskauteen että lapsen kohdunsisäiseen kehitykseen. Tulehdus syntyy jos reikiintynyttä hammasta ei paikata ajoissa, jolloin bakteerit pääsevät etenemään hampaan ydinonteloon ja sitä kautta leukaluuhun.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu vastaavanlainen yhteys keskosuuden ja hampaiden kiinnistyskudostulehduksen, parodontiitin välillä. Hoitamattoman hammaskarieksen aiheuttaman tulehduksen yhteyttä raskauskomplikaatioihin ei kuitenkaan ole tunnettu huolimatta siitä että karies on maailman yleisimpiä kroonisia sairauksia.

Ennenaikainen syntymä sekä kohdunsisäisen kasvun hidastuminen lisäävät pikkulapsikuolleisuutta ja altistavat lapset monille pitkäaikaissairauksille sekä kehityksen viivästymiselle. Vuosittain 32 miljoonaa lasta syntyy keskosina tai liian pieninä raskauden kestoon nähden, pääasiassa alhaisen tulotason maissa. Äidin raskaudenaikaisten tulehdussairauksien sekä aliravitsemuksen tiedetään olevan tärkeimpiä riskitekijöitä näille varhaislapsuuden vakaville ongelmille.

Kolmesta osatutkimuksesta koostuvassa väitöskirjassa todettiin lisäksi, että matalan tulotason maissa raskaana oleville naisille suositellut hivenaine- ja monivitamiinilisät saattavat lisätä karieksen esiintymistä alueilla, joissa sekä suusairaudet että aliravitsemus ovat yleisiä.

Tutkimuksen loppupäätelmänä todettiin, että hoitamattoman hammaskarieksen aiheuttama tulehdus leukaluussa on yleinen, aiemmin tunnistamaton ja suhteellisen helposti hoidettava raskauskomplikaatioiden riskitekijä. Karieksen ehkäisy tulisi ottaa huomioon erityisesti suunniteltaessa lisäravinteiden antamista raskaana oleville naisille, etenkin matalan tulotason alueilla. Väitöskirjatutkimus suoritettiin Malawissa, eteläisessä Afrikassa.

                                          ******

Harjunmaan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2413, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1923, Tampere University Press 2018.