Lasten ja nuorten liikuntavammat

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Arvo Ylpön katu 34

Anu Räisänen

TtM Anu Räisäsen väitöstilaisuus

Adolescent sports injuries: Frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool (Lasten ja nuorten liikuntavammat: frontaalitason polven hallinta liikuntavammojen riskitekijänä ja seulontamenetelmänä)

Väitöskirja kuuluu kansanterveystieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Reed Ferber (University of Calgary, Kanada). Kustoksena toimii professori Arja Rimpelä.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.


Polven hallinta lasten ja nuorten liikuntavammojen riskitekijänä

Terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Anu Räisäsen väitöskirja käsittelee lasten ja nuorten liikuntavammojen yleisyyttä suomalaisilla nuorilla ja polven hallintaa liikuntavammojen riskitekijänä nuorilla salibandyn, koripallon ja jalkapallon harrastajilla. Väitöskirja koostuu Tampereen yliopistolla ja Tampereen urheilulääkäriasemalla, UKK-instituutissa toteutetuista tutkimuksista, joiden tavoitteena on edistää liikuntavammojen ehkäisyä.

Liikuntavammat ovat lasten ja nuorten yleisimpiä tapaturmia.  Liikuntavammoihin liittyy lukuisia riskitekijöitä ja loukkaantuminen on aina monen tekijän summa.  Joitakin riskitekijöitä, kuten ikää, ei voi muokata.  Joihinkin tekijöihin, kuten moniin urheilijan ominaisuuksiin, voidaan vaikuttaa. Polven hallintaa voidaan kehittää yksinkertaisilla harjoitteilla, esimerkiksi osana urheilijan alkulämmittelyä. Liikuntasuorituksissa, kuten juostessa ja kyykätessä, heikentynyt polven hallinta näkyy usein polvien liikkeenä sisäänpäin, niin kutsuttuun valgus-asentoon.

Aiemmissa tutkimuksissa on käytetty pudotushyppytestiä heikentyneen polven hallinnan tutkimiseen. Tutkimuksissa on havaittu, että jos hypystä laskeuduttaessa polvet liikkuvat selvästi toisiaan kohti, valgukseen, loukkaantumisriski on suurempi kuin urheilijoilla, joilla polven hallinta on hyvä. Moni suosittu joukkuelaji, kuten salibandy, koripallo ja jalkapallo, sisältävät paljon juoksua ja nopeita suunnanmuutoksia, eli yhden jalan varassa tapahtuvia suorituksia. Fysioterapeutit ja lääkärit käyttävät yhden jalan kyykky -testiä polvenhallinnan arviointiin, mutta aiemmin ei ole tutkittu, onko testin tulos yhteydessä kohonneeseen loukkaantumisriskiin.

Räisäsen väitöskirjassa havaittiin, että joka kolmas nuori oli loukkaantunut liikunnan parissa vähintään kerran kuluneen vuoden aikana. Tarkasteltaessa eri liikuntaympäristöjä todettiin, että loukkaantuneita suhteessa osallistujamäärään oli eniten urheiluseuraliikunnassa verrattuna muuhun vapaa-ajan liikuntaan ja koululiikuntaan. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että keskimäärin 16-vuotiailla salibandyn ja koripallon pelaajilla voimakas polven liike sisäänpäin yhden jalan kyykky -testissä on yhteydessä kohonneeseen loukkaantumisriskiin. Nuoremmilla, 10–14-vuotiailla jalkapalloilijoilla vastaavaa yhteyttä ei havaittu.

Tämä tutkimus osoitti, että heikentynyt polven hallinta lisää alaraajavammojen riskiä nuorilla palloilijoilla. Urheilijan on järkevää pienentää loukkaantumisriskiään niiden tekijöiden osalta, joihin hän voi vaikuttaa. Polven hallinta on tällainen riskitekijä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että polven hallintaa voidaan kehittää yksinkertaisilla harjoitteilla, jotka urheilija voi tehdä esimerkiksi osana alkulämmittelyä.

                                          ******

Räisäsen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2369, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1875, Tampere University Press 2018.