Lasten aliravitsemuksesta johtuva kasvuhäiriö ja kehitys Malawissa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Arvo Ylpön katu 34

Tiina Teivaanmäki

LL Tiina Teivaanmäen väitöstilaisuus

Child growth stunting and development in Malawi (Lasten aliravitsemuksesta johtuva kasvuhäiriö ja kehitys Malawissa)

Väitöskirja kuuluu kansainvälisen lääketieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Karim Manji (Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Tanzania). Kustoksena toimii professori Per Ashorn.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Aliravittujen lasten saavutuskasvu on mahdollista vielä teini-iässä

Maailmassa 159 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta kasvaa pitkään jatkuneen aliravitsemuksen vuoksi kasvuhäiriöisenä. Noin 36% näistä lapsista asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Kasvuhäiriöstä johtuvan lyhytkasvuisuuden on osoitettu olevan yhteydessä kuolleisuuteen, sairastuvuuteen ja varhaislapsuuden kehityksen ongelmiin. Elämän ensimmäisen tuhannen päivän, hedelmöityksestä kahteen ikävuoteen asti, on ajateltu olevan tärkein ajanjakso lasten kasvun ja kehityksen kannalta. Saavutuskasvua on pidetty harvinaisena tämän ajanjakson jälkeen.

Neljästä osatyöstä koostuvassa väitöskirjassani osoitettiin, että aliravittujen lasten saavutuskasvu on mahdollista Malawin maaseudulla vielä teini-iässä, ei siis vain elämän ensimmäisten tuhannen päivän aikana. Myöhäinen puberteetti saattoi lisätä myöhemmän saavutuskasvun mahdollisuutta. Malawilaisten lasten nopeampi pituuskasvu ennusti parempaa menestymistä älykkyystestissä nuoruusiässä. Käytyjen kouluvuosien lukumäärä vaikutti pituuskasvun ja älykkyyden yhteyteen.

Väitöskirjassani todettiin, että Malawin maaseudulla nuorten masennusoireet olivat aiemmissa tutkimuksissa osoitettuja yleisempiä. Noin 90% nuorista sai masennusoirekyselyssä tuloksen, joka viittasi merkittäviin masennusoireisiin. Pieni syntymäpaino altisti nuoruusiän masennusoireiden kehittymiselle, muuten selviä altistavia tekijöitä ei voitu osoittaa. Lisäksi väitöskirjani perusteella 5-vuotiaiden malawilaisten lasten kokonaiskehityksellä oli yhteys myöhempään koulumenestykseen.

                                          ******

Teivaanmäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2357, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1863, Tampere University Press 2018.