Kiistanalainen muistitieto

Alkaa
Alkaa kello
16.00
Paikka

Pinni B 1096, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

SOC, Historian oppiaine

Suomen historian professori Kari Teräksen jäähyväisluento. Luennon jälkeen on tarjoilua ja vapaamuotoinen vastaanotto.

Tervetuloa!

Lisätietoja