Kansalliset Kasvatustieteen päivät 15. - 16.11.2018: Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa

Alkaa
Päättyy
Paikka

Tampereen yliopisto

Hyvyys, totuus ja kauneus ovat kasvatuksen ajattomia itseisarvoja ja arvokkaan elämän perusteita. Kasvatus on kietoutunut oman aikansa vallitseviin käsityksiin, ideologioihin, aatteisiin ja valtasuhteisiin.  Siksi kasvatuksen arvonäkökulma kehkeytyy eri aikakausien ja erilaisten yhteiskuntien erityispiirteiden ja vallitsevien ideologisten käsitysten piirissä.  Koulutuksen ja kasvatuksen ympäristöt ja teknologia ovat puolestaan erottamattomassa yhteydessä esteettisiin arvioihin. Muuttuvista arvotulkinnoista huolimatta kasvatustehtävä alkaa jokaisen lapsen kanssa alusta, ja tämä perustilanne on annettuna kaikissa yhteisöissä, kaikkina aikoina.

Kasvatuksen tehtävänä on luoda toivoa ja luottamusta elämän arvoon ja merkityksellisyyteen. Kasvatuksen päämäärä edellyttää käsitystä siitä, mitä ja millainen ihminen on, mitä pidämme ihmisen kasvussa arvokkaana, ja millä perusteilla ja mistä lähteistä tämä arvokas määrittyy. Viime kädessä on kysymys siitä, millainen on arvokas ihmiselämä. Jokainen sukupolvi joutuu ratkaisemaan suhteensa ihmisyyden probleemaan ja siten tulkitsemaan suhdettaan kasvatuksen itseisarvoihin, hyvyyteen, totuuteen ja kauneuteen. Meidän sukupolvellemme arvokkaan ihmiselämän probleema on asetettu globaalisten pirullisten ongelmien aikakaudella.

Siirry konferenssisivulle tästä linkistä

Lisätietoja

Anneli Lehtisalo, p. 050 437 7233
anneli.lehtisalo@uta.fi

Konferenssitukipalvelut, Tampereen yliopisto
utaconferences@uta.fi