Johtamiskehyksen muutos kiinalaisessa yliopistofuusiossa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni A-rakennus, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

M.Phil. Dong Lin väitöstilaisuus

Reframing Leadership in Chinese Merged Higher Education Institution (Johtamiskehyksen muutos kiinalaisessa yliopistofuusiossa)

Väitöskirja kuuluu hallintotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Jouni Kekäle (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii emeritus professori Seppo Hölttä.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Johtamisen tyylin muutos kiinalaisten yliopistojen yhdistymisessä

Kiinalaisessa yliopistojärjestelmässä toteutettiin 1990-luvulla 430 korkeakoulujen fuusiota. Nämä koskivat yli 1 400 korkeakoulua. Yliopistojen yhdistäminen on kompleksi prosessi. Kiinassa nämä prosessit ovat erityisiä keskusjohtoisuuden ja kommunistisen puolueen hallintojärjestelmän takia. Väitöskirjassa tutkittiin yhtä fuusiota johtamisen näkökulmasta. Siinä analysoitiin korkeakoulujen yhdistämisen vaikutusta johtamiseen sekä johtamisen mallin vaikutusta yliopistojen integraatioon. Tätä ei ole aiemmin tutkittu kiinalaisessa kontekstissa, joten tutkimus on tuottanut merkittävästi uutta tietoa kiinalaisen yliopistofuusion sisäisestä dynamiikasta. Erityisesti analyysi on tuottanut tietoa johtamisen mallien muutoksista ja siitä kuinka johto on muuttanut johtamisen mallejaan tehostaessaan johtamistaan.

                                          ******

Lin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2405, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1915, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

 

Lisätietoja