Innovaatioita aikaansaava voima

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

HL Paavo Sallin väitöstilaisuus

Innovaatioita aikaansaava voima : Realistinen tapaustutkimus innovaatioiden tavoittelusta kunnassa (The power of generating innovations)

Väitöskirja kuuluu kunnallispolitiikan alaan.

Vastaväittäjänä on professori Antti Syväjärvi (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Arto Haveri.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Mikä voima saa aikaan innovaation?

Innovaatio tarkoittaa toteutettua uutta ajatusta. Siihen on mahdollista yltää lähtemällä liikkeelle halutusta uudesta toiminnasta, tuotteesta tai palvelusta, joka on alussa ainakin osittain tuntematon. Voima vaikuttaa, kun erilaiset tiedot yhdistetään päättelyssä aikomuksiin ja halutut uudet ominaisuudet saadaan tietoja laajentamalla päteviksi. Esimerkiksi kokeilut palvelevat tätä tarkoitusta. Uudet tiedot rohkaisevat luomaan aikomukselle vallitsevasta poikkeavia piirteitä. Innovaatioita aikaansaava voima on ajattelua stimuloiva. Aikomus ja tiedot vuorottelevat painotuksina.

Tämä tutkimus paljasti samat päättelyvaiheet neljän todellisen tapauksen taustalta. Ensimmäisessä kunnan eri palvelualojen edustajat määrittelivät uuden riskinhallintalinjauksen. Toisessa kunnalliset organisaatiot tuottivat uuden verkostotapahtuman perheitä palveleville yksiköille. Kolmannessa päättelyssä yritysten ja kunnan edustajat loivat uuden digitaalisen rekrytoinnin verkkopalvelun. Neljännessä sosiaali- ja terveysalan kolmannen sektorin toimijat löysivät uudeksi yhteiseksi toimintamuodokseen perheiden leiritapahtuman.
 
Johtajien tukea tarvitaan voiman virittymiseen. Kun uusi voi olla vanhan kanssa ristiriitainen, johtamista tarvitaan muutoksissa. Ihmiset tukevat uutta, koska ovat osallistuneet sen luomiseen.

Kun lukija sovittaa tutkimuksessa esitetyn kaaviosarjan tietoisesti omaan tilanteeseensa, hän voi saada käyttöönsä voimasta koituvat hyödyt. Silloin suoritukset uudistuvat, uudet yhteistyöverkostot avautuvat ja mahdollisuudet parempiin vaikutuksiin vahvistuvat.  

                                          ******

Sallin väitöskirja ilmestyy Pirkanmaan liiton sarjassa, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1939, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Pirkanmaan liitto Pl 1002 Kelloportinkatu 1 B 33101 Tampere, 03 2481 111

Lisätietoja