Iäkkäiden ihmisten terveyden edistäminen sairaalassa sairaanhoitajien toteuttamana

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, sali F212, Arvo Ylpön katu 34

Sibylle Maja Frey

MMSc Sibylle Maja Freyn väitöstilaisuus

Health promotion by nurses for older persons in hospitals (Iäkkäiden ihmisten terveyden edistäminen sairaalassa sairaanhoitajien toteuttamana)

Väitöskirja kuuluu gerontologian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Anna-Maija Pietilä (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Marja Jylhä.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Iäkkäiden ihmisten terveyden edistäminen sairaalassa sairaanhoitajien toteuttamana
 
Terveyden edistäminen on pitkään kuulunut terveysalan ammattilaisten työtehtäviin. Tämän väitöskirjatutkimuksen aiheena on yli 65-vuotiaita potilaita hoitavien sairaanhoitajien toteuttama terveyden edistäminen akuuttisairaaloissa Sveitsissä. Tutkimus kuvaa hoitajien ja sairaalassa olevien potilaiden odotuksia, havaintoja ja kokemuksia terveyden edistämisestä sairaanhoitajien työssä. Keskeinen tutkimuskysymys on, kykenevätkö hoitajat työssään vastaamaan iäkkäiden ihmisten terveyden edistämistä koskeviin tarpeisiin ja onko terveyden edistäminen luonteva osa hoitajien kliinistä työtä akuuttisairaalassa.

Tulokset kertovat, että teoria ja käytäntö kohtaavat huonosti hoitajien toteuttamassa terveyden edistämisessä. Jotta terveyden edistäminen olisi kiinteä osa hoitajien ammattityötä niin kuin iäkkäät ihmiset  ja terveydenhuollon asiantuntijat odottavat, kaikkien osapuolien sitoutumista siihen pitäisi vahvistaa. Toiminnalle tulisi olla yhteinen kehys, jotta kaikki moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvat ymmärtäisivät toiminnan tavoitteet, kykenisivät keskustelemaan sen haasteista ja saisivat toiminnalleen tukea. On olennaista että hoitajat ja iäkkäät ihmiset omaisineen suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat terveydenedistämistoimia yhdessä. Vain tätä kautta on terveyden edistämistä akuuttisairaaloissa mahdollisuus parantaa.

                                          ******

Freyn väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2347, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1852, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.