Bionformatiikan menetelmä mutaatioiden patogeenisyyden analysointiin

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Arvo Ylpön katu 34

DI Anssi Nurmisen väitöstilaisuus

A Bioinformatics Approach to Analyzing the Pathogenicity of Mutations by Using Protein Structure Information : A Study on DNA Polymerase Gamma (Bionformatiikan menetelmä mutaatioiden patogeenisyyden analysointiin: tutkimuskohteena DNA polymeraasi gamma)

Väitöskirja kuuluu molekyylibiologian alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Lari Lehtiö (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii apulaisprofessori Vesa Hytönen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Mutaatioiden vaikutusten ja taudinaiheuttamiskyvyn analysointi proteiinirakenteiden avulla

Geneettisen informaation käytön yleistyessä, menetelmien kehittyessä ja kustannusten laskiessa, uudeksi pullonkaulaksi tiedon hyödyntämiselle on muodostunut mutaatioiden vaikutusten arivointi. Tässä tutkimuksessa käydään läpi olemassa olevia menetelmiä, ja esitellään uusia keinoja ja työkaluja mutaatioiden taudinaiheuttamiskyvyn arvioimiseen.

                                          ******

Nurmisen väitöskirja ilmestyy omakustanteena, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1853, Tampere University Press 2018. Väitöskirjan tilausosoite; Puh. 050 327 5974.